Vergoeding

 

Per 1 januari 2022 is er iets veranderd in de GGZ:  het Zorgprestatiemodel (ZPM) is ingevoerd. Meer over het Zorgprestatiemodel lees je hier.

 

Puur Sarah heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Op die manier kies je zelf bij wie je hulp zoekt , ben je daarvoor niet afhankelijk van je zorgverzekeraar en heeft de zorgverzekeraar geen invloed op de soort behandeling die je krijgt.

 

Na de sessie of maandelijks wordt de rekening opgemaakt. Je krijgt de rekening rechtstreeks van mij als zorgaanbieder. Die rekening betaal je rechtstreeks aan mij en dien je vervolgens in bij jouw zorgverzekeraar. De tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en kun je terugvinden op deze site https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/  

 

Tarieven:

- Intake (diagnostiek) 60 minuten: € 183,44

- Behandeling 60 minuten: € 161,46

- Behandeling 45 minuten: 135,89

- Behandeling 75 minuten: € 198,72

Let op: In deze consulten is alle indirecte tijd (verslaglegging, administratie, eventueel overleg met huisarts etc..) verrekend. Voor verslaglegging en administratie reken ik per enkele sessie 10 tot 15 minuten hetgeen betekent dat de rekening bij één behandelsessie van 45 a 50 minuten 161,46 euro is. 

 

Heb je een restitutiepolis dan heb je doorgaans recht op 90% tot 100% vergoeding. Heb je een naturapolis dan wordt meestal tussen de 65% en 80% vergoed. De exacte vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar, informeer van tevoren dus goed bij je verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten. Om zeker te weten welke vergoeding je precies krijgt kun je bellen met je zorgverzekeraar. Je kunt hierbij vragen 'welk percentage van het NZA tarief je vergoed krijgt voor niet gecontracteerde zorg door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3) binnen de Basis GGZ en in bezit van kwaliteitsstatuut sectie II'. Let op: indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico.

 

Mede gezien het ingewikkelde karakter van het vergoedingssysteem is er een mogelijkheid om voor aanvang van de intake een vrijblijvend informatief gesprek aan te gaan. Meer informatie is ook te vinden op volgende website: www.decontractvrijepsycholoog.nl 

 

Om te kunnen declareren moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM-5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding. Sommige diagnoses komen namelijk niet in aanmerking voor vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn relatieproblemen, een specifieke fobie,  aanpassingsproblemen of identiteitsproblemen. In dergelijke gevallen kun je er uiteraard altijd voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Je bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. Ook veel werkgevers zijn bereid een traject voor hun medewerker te bekostigen. 

 

Is er geen sprake van verzekerde zorg (coaching, preventieve zorg of klachten maar geen psychische stoornis) of betaal je zelf, dan zijn de kosten € 120 (excl. btw) per consult. Mocht je minder te besteden hebben dan kunnen we hierover in overleg. 

 

Afspraak annuleren

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Je kunt 48 uur van te voren een afspraak kosteloos annuleren, zodat ik een consult kan inplannen voor iemand anders. Later afzeggen wordt door de praktijk in rekening gebracht (€ 60), dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.