Algemene voorwaarden

 

Aanmelding en intake

Wanneer je de behandeling (deels) vergoed wilt krijgen door je zorgverzekeraar, dien je bij aanmelding in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts of een andere wettelijk erkende verwijzer. Bij intake dien je je te kunnen legitimeren, op basis van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID/rijbewijs). De duur van het intakegesprek is maximaal 60 minuten. 

 

Behandeling

Het behandelplan wordt samengesteld door cliënt en therapeut. Tijdens en aan het eind van de behandeling wordt de voortgang geëvalueerd. Het behandelplan kan altijd tussentijds bijgesteld worden. De duur van een behandelsessie is 45 minuten. Een dubbele sessie duurt 90 minuten. 

 

Afspraken 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist noteren van afspraken. Afmelden dient te gebeuren minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren of bij het niet nakomen van een afspraak brengt Puur Sarah 60 euro in rekening. Dit in verband met de gereserveerde tijd en eventueel gemaakte voorbereidingen. Je kan deze kosten niet declareren bij je zorgverzekeraar. 

 

Dossiervoering en vertrouwelijkheid

In je dossier worden gegevens vastgelegd die noodzakelijk dan wel relevant zijn voor het goed uitvoeren van een behandeling en die de praktijk wettelijk verplicht is vast te leggen. Puur Sarah maakt gebruik van een goed beveiligd digitaal dossier (Praktijkdata), dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Derden, zoals een andere behandelaar of bedrijfsarts, hebben geen toegang tot het dossier. Je hebt recht op inzage in of afschrift van je dossier, ook na het eindigen van je behandeling. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen, na afloop van je behandeling. Je dossier wordt conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) 20 jaar bewaard. Vanuit de beroepscode ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht. 

 

Aanleveren gegevens

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht registratiegegevens over de door hen verleende zorg aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). De NZa wil hiermee inzicht krijgen in de medisch-specialistische zorg die in Nederland wordt gegeven. Wanneer je daar bezwaar tegen hebt kan je gebruik maken van de Privacyverklaring

 

Kosten/vergoedingen

Puur Sarah heeft geen contracten met zorgverzekeraars omdat de eisen die zorgverzekeraars opleggen in hun contracten niet stroken met de onze beroepsethiek. Na de sessie, per maand of bij het afronden van de behandeling wordt de rekening opgemaakt. Je krijgt de rekening rechtstreeks van mij als zorgaanbieder. Die rekening betaal je rechtstreeks aan mij en dien je vervolgens in bij jouw zorgverzekeraar. Hierbij staat de overeenkomst tussen cliënt en psycholoog centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie. Heb je een restitutiepolis dan heb je doorgaans recht op 100% vergoeding. Heb je een naturapolis dan wordt tussen de 65% en 80% vergoed. De exacte vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar, dus laat je goed informeren door je verzekeraar! Let op: indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. 

 

Afwezigheid

Buiten openingstijden kan je terecht bij je huisarts, POH-GGZ of (in de avond en het weekend, in dringende gevallen) de huisartsenpost. 

 

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over je behandeling proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt het niet om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan vind je hier informatie over de klachtenregeling van het NIP: https://psynip.nl/wp-content/uploads/pdfs/klachtenregeling-Jeugdwet-informatie-voor-clienten-03-2024.pdf